Nørregade 13

Nørregade 13

Poul Badstubers Gård

Denne fredede gård er den fornemste blandt kvarterets få ejendomme, der overlevede 1795-branden. Grunden med et bindingsværksforhus tilhørte i senmiddelalderen en skomager – dem var der mange af i Nørregades sydlige ende – og tilfaldt derefter Skt. Jakobs alter i Vor Frue kirke. Efter reformationen var der blandt andet et bryggeri på adressen, indtil den i 1671 opkøbtes af en indvandrer, kobbersmeden Lorenz Badstuber. Hans familie ejede huset i femoghalvfjerds år indtil 1746, da sønnen og kobbermatadoren Paul Badstuber gik fallit, fordi han have forregnet sig med et stort tagdækningsprojekt for kongen. Det var Badstuber der fik genopført huset efter 1728-branden, nu på en dobbelt så stor grund og han gav det den nuværende skikkelse med fire sandstenspilastre og segmentfrontispice i tidens barokstil. Thorvaldsens relieffer i porten er naturligvis ikke originaler men gipsafstøbninger. Kanonkuglerne over porten stammer fra udgravningsarbejdet i gården omkring det sidste århundredeskift. Kanonrørene i porten er svenske og fra tiden efter 1862. Det er blevet påstået, at det var Københavns første ejendom, der var opført med adskilte lejligheder med henblik på udlejning til velhavere. Enkelte fine paneler og lofter har overlevet mange års ombygninger og moderniseringer. Med biskoppen som nabo til den ene side og en af de tyske præster til den anden side og med de studerendes Kommunitet lige overfor må lejlighederne have været attraktive for akademiske lejere, og det blev da også fysikprofessoren Christian Gottlieb Kratzenstein, en farverig københavnerpersonlighed, der flyttede ind, nygift med apotekerdatteren Anna Hagen fra Kong Salomons Apotek. Den myreflittige og snart velhavende herre blev senere også professor i medicin og adskillige gange rektor og holdt her i huset forelæsninger over magnetismen til stor glæde for den unge H. C. Ørsted. I det forrige århundrede slog den lige så farverige advokat Jørgen Cold sig ned i Nørregade 13. Han var sportshistoriker, avisskribent om lov og ret og medstifter af Sherlock-Holmes-Selskabet. Ellers var det to forlag, Pio og Martin, to lædervarefabrikker, og farve- og lakfabrikken Beck & Jørgensen, der i mange årtier optog lejemålene i for- og baghus. I 1974 købte Folkekirkens Nødhjælp hele komplekset inklusive den gamle skolebygning Sankt Peders Stræde 3, fordi der allerede var foregået u-landsarbejde fra bispegården ved siden af. Og på den måde har kirken igen fået rådighed over St. Jakob alters gård fra middelalderen. Men huset hedder stadig Badstubers Gård.

(2004) 

Læs mere: Peter Linde: Mellem Vor Frue og Sankt Peder. Kbh. 1956