Studiestræde 37

Studiestræde 37

Huset er grundmuret og malet lysegul, oprindelig lysegrå. Det har kun tre fag og fire etager. I stuen findes en butik og over stueetagen løber en kordongesims, facadens eneste dekoration. Huset blev opført i 1796, et år efter branden, for værtshusholder Niels Sørensen Ørsted, der også ejede huset nr. 32 på den anden side af strædet. Underetagens ombygning i det forrige århundrede har medført, at en kældernedgang er fjernet. Nu er huset fredet og en del af det store ejendomskompleks Vestergade 18.

  Det nuværende gadenummer 37 er den midterste del af en større senmiddelalderlig grund. Ifølge en ejendomsfortegnelse over de københavnske ejendomme fra 1377 tilhørte denne grund, der også omfattede de nuværende gadenumre 35 (halvdelen) og nr. 39, i 1377 Jacobus sartor, dvs. skrædder, civis Roscildensis, borger i Roskilde. I 1496 var det hr. Hans Hiort, altså en teolog. Derefter blev grunden skænket til den Hl. jomfru Marias Medlidenheds alter som residensgård og i 1559 havde den lutherske prædikant ved Vor Frue kirke hr. Mads Knudsen gården i værge. I 1581 blev den udlejet til hans enke. Så blev grunden udstykket i tre grunde. I 1645 fik snedker Peter Wichmand skøde på ejendommen. Han døde i 1679, da enken gav pant i den. Hun giftede sig igen, som det var almindeligt dengang og ægtede snedker Ludvig Jacobsen, men blev enke for anden gang i 1689. Børnene solgte i 1701 deres mors ejendom til tømrermester Hans Lantman. Hans enke Elsa Lantman giftede sig med grenader Valentin Harding, der i 1706 solgte parrets ejendom til karetmager Poul Rafn, som for sit vedkommende videresolgte den til skrædder Axel Nielsen. Han var i 1717 stadig ejer, men i brandåret 1728 var det forhenværende brygger Christian Schlichtkrull, der mistede et bindingsværkshus, som på det tidspunkt var pantsat til hans børn. Det havde fire fag og stod på en 5 m bred og 25,6 m dyb grund, da det blev lagt i aske. Bryggeren havde under branden også mistet sin bolig og gård i Vestergade og var flyttet ind i et hus i Lille Kirkestræde. Forhuset var i 1756 stadig ikke genopbygget og der befandt sig kun en sidebygning og en bagbygning på grunden. Ejeren dengang hed Niels Pedersen. Bygningerne faldt for den anden brand i 1795 men både et forhus, et lille sidehus og et baghus stod snart færdige. Efter 1800 var det enken efter brændevinsbrænder Thulstrup, der var ejer og en af hendes lejere var jordemoder Ane Sophie Bertholm. Der blev også fremstillet brændevin i nr. 34 og 35 i umiddelbar nærhed. Efter enken var det igen en brændevinsbrænder, P. L. Tofte, der havde en parykmager og siden en kammerjunker blandt sine lejere. I 1835 kunne man finde en sporemager og en snedkermester i huset.

  I 1864 havde Store Larsbjørnsstrædes Sukkerfabrik opkøbt ejendommen og da raffinadøren H. D. Fabricius døde, flyttede hans enke ind på 1. sal. Sukkerfabrikken ejede også nr. 31, nr. 33 og fra o. 1910 nr. 35. Både i stuen og på 2. sal boede enlige frøkener i 1867. I 1880erne boede i stuen en formand, en stukkatør på 1. sal og et postbud på 2. sal. En af fabrikkens fyrbødere havde en bolig på 2. sal. I stuen fandtes der før 1. verdenskrig en cigarbutik. 

  Efter sukkerfabrikkens lukning blev ejendommen i 1919 solgt til Brdr. Justesen i Vestergade 18 og fik så en ny forbindelse bagud. Baghuset er sammenbygget med den enorme bagbygning som ligger i nordenden af den store ejendom i Vestergade. I begyndelsen af 1930erne var der en antikvitetshandel og en møbelhandel i forhuset, der ikke tjente længere som et sted med tjenesteboliger for de fabriksansatte. Et sidste levende minde om husets fortid var sukkerhusarbejder Lars Persson, der i 1938 stadig boede i huset. Huset hørte altid til kvarterets mere beskedne. Først i 1939 blev der indlagt et wc i gården retirade. I flere årtier lå J. Jensens antikvitetshandel i stueetagen og der var stadig boliger i huset, således boede her i 1950erne en arkitekt. Fra 1930erne fandtes en hel række antikvitetshandlere i gaden, den største på den modsatte side i nr. 26-30. Men før eller senere lukkede de fleste antikvitetsbutikker og Jørgen Jensens blev afløst af Ejner Jepsens frimærkebutik omkring 1970. Brødrene Justesen blev også afløst som ejere af Krüger A/S og efter denne ejer adskillige gange siden. I 2001 solgte Nordisk Ejendomme nr. 37-41 til Essex Invest i Århus. Indgangen ligger nu i nr. 41 fra en stor fælles gård på 243 m². Resten af huset blev ved med at være boliger i modsætning til de fleste andre ejendommen, der fik nedlagt den ene bolig efter den anden. En mindre bagbygning, der stødte mod pakhuset i Vestergade eksisterer ikke længere.   

  Omkring 2000 måtte husets beboere flytte på grund af et større istandsættelsesarbejde. Også frimærkehandler Ejner Jepsen måtte i 1999 fortrække, den sidste af slagsen i kvarteret. Efter Nordisk Ejendomme ApS (ingen trykfejl!) kom Dades A/S, der ejer Vestergade 18-20 og Studiestræde 37, 39 og 41, sådan som de har hørt sammen i over hundrede år. Fra 2003 har der været Jura Døgnkiosken med oprindelig samme ejer som bistroen i huset ved siden af. “City kvalitet til Nørrebro priser”.

(2007)