Vestergade 8

Vestergade 8

Side om side med de store dybe gæstgivergårde lå der også almindelige smalle håndværkerhuse i Vestergade. Sådan et er den facademalede fem fags rødstensbygning nr. 8 fra 1798. Den går meget dybt ind i karreen med hele to baghuse og to mellemhuse. Denne del af gaden har været bebygget siden 1200-tallet. Lige før branden i 1728 fandtes på matriklen et bindingsværksforhus, ejet af en slagter og beboet af en garver. Efter genopbygningen tilhørte huset hørkræmmer Ulrich Wartberg (en hørkræmmer var en detailhandlende i klipfisk, spegesild og lervarer) og derefter hørsvingerfabrikant (?) Casper Blad. Bygherren efter den anden brand i 1795 var tømrermester Joachim Ernst Burmeister fra Store Kongensgade, ikke i familie med skibsbyggeren. I midten af 1800-tallet havde forhuset 35 beboere. Den nye ejer efter Burmeister, en brændevinsbrænder, som der var adskillige af i kvarteret, overtog et eksisterende brænderi i gården og boede med kone, 4 børn og 9 ansatte på forhusets 1. sal sammen med en grossererhusstand på 5 personer. Der var ellers lejet ud til en kaptajn og en kvindelig skolebestyrer med i alt 6 tjenestefolk. Kælderen husede yderligere 7 tjenende ånder. I gården var der først brænderiets kostald, så hestestald og i et af mellemhusene et smedeværksted og et mejeri. Det 30 meter høje skorsten stammer fra en tid, hvor der blev opsat en dampkedel i forbindelse med smeltning af messing. Det store butiksvindue mod gaden er selvfølgelig ikke oprindeligt men først kommet til i 1900-tallet.

  Huset udmærker sig historisk ved i ca. 50 år at have været hjemsted for den dengang kendte forfatter og forlægger Niels Christian Rom, der bl.a. udgav “Dansk Husflidstidende”. Han fik trykt fagbøger på eget trykkeri, hvorfra også de fleste af Danmarks daværende skoleprotokoller kom fra. Fra 1948 finder vi i Rom-Huset det kendte engros-firma for værktøjer Robert Nielsen, og derfor hedder Rom-huset nu Roni-huset. I løbet af årene bredte firmaet, med op til 40 ansatte, sig med lager og kontorer over hele komplekset og da det i 1976 ikke kunne udvide mere, flyttede Robert Nielsen til Albertslund. Det gjorde næsten alle større handels- og produktionsvirksomheder i Nørre Kvarter i årene mellem 1960 og 1990. Efter fraflytningen iværksatte firmaets ejer Irvin Løgstrup en gennemgribende restaurering af ejendommen. Nu har Vestergade 8 et fornemt keramikgalleri, et kirkeligt kontor, et modehus og et teaterkontor i huset. Der findes faktisk en – meget læseværdig – historiebog om huset og gaden, udgivet af ejeren i 1994. Galleriet måtte i 2007 desværre lukke og nu har et vinfirma indrettet sig i de store lokaler på to etager.

(2007)

Læs mere: Hanne Haxthausen og Irvin Løgstrup (red. og udg.): Vestergade 8. Et hus i København.  Kbh. 1994