Larsbjørnsstræde 8-10

Larsbjørnsstræde 8-10

Adressen består i dag af en bygning fra 1939 til venstre og en enetages bygning med højt mansardtag til højre fra o. 1808. De to huse hører historisk set ikke sammen. Portbygningen med den brede ind- og udkørsel til 1600-tals gæstgivergården Tre Hjorter stod her fra 1700-tallet, blev ødelagt i 1795, genopbygget, beskadiget i 1807, og stod her endnu i 1920 med to foroven afrundede vinduer til venstre for porten. Efterfølgeren, der huser baren Floss, er en moderne hvidmalet betonbygning uden facadedekorationer. Ved siden af den står den nuværende enetages økonomibygning med oprindelig to butikker med hver sin dør i midten af facaden og et stort højt sadeltag, som i dag er et mansardtag med to kviste. Dette hus hører ikke til Tre Hjorter, men er en del af den matrikel, der omfatter gadenummer 8.

I middelalderen var denne grund del af en større grund, der også omfattede Vestergade 12. Bygningen til venstre for porten er efter seks hundrede år stadig en del af matriklen Vestergade 12. Ejeren var i 1377 Jacobus Astradi med bager Laurentius som lejer. Før 1460 var det Lasse Bjørnsson og hustru Sidse Mikkelsdatter. Da hun var blevet enke, skænkede hun den nordlige del af sin grund til Sjælealtret i Vor Frue Kirke. I året 1479 lod Sankt Peders Kirke afholde et syn om udstrækningen af sin gård, der var udlejet til en smed. Byens smede samledes dengang i Vestergade, som hed Smedegade eller Smedebakken, men Larsbjørnsstræde fik først sit navn efter afdøde Lasse Bjørnsson. På grund af reformationen kom ejendommen i verdsligt ejerskab, i dette tilfælde adelsmanden Erik Valkendorff. Så sent som i 1681 er den stadig i familiens eje. De sidste medlemmer af familien, to drenge., skødede ved deres formynder i 1681 gårdene og tolv boder til grovsmed Jochum Petersen, der udstykkede sine grunde mod Vestergade og hans arvinger genoptog udstykningen. Det blev her til de to matrikler nr. 188 og 189, i dag et stykke af nr. 12 og en tredjedel af matrikelnr. 178. De to grunde overgik i 1685 til remmesnider Erik Steffensen, der delte dem i to, hvoraf han beholdt den sydlige grund. Hans enke solgte den i 1695 til en dansk provst i Flandern, Bartholomæus Deichmann, men hans kone solgte den straks videre til Svend Pedersen, som for sit vedkommende også efter kun et år afhændede den til provstens bror Peder Deichmann. Denne skødede huset i 1698 til sin eftermand, murermester og visiterer (toldassistent) Niels Mikkelsen. Da han døde, kom huset i 1713 på auktion og tilfaldt visiterer Ludwig Lorentz Hyphoff. Hans eftermand var visiterer Andreas Pedersen, som mistede sit bindingsværkshus i 1728 på grund af bybranden. Den nordlige grund, matrikelnr.188, Larsbjørnsstræde 10, solgte Steffensen i 1685 til tobaksspinder Bendt Blom. Efter dette ejerskifte gik det stærkt. Hele ni gange blev den solgt i de næste 25 år. I 1727, et år før branden, solgte fru Dorothea de Place huset til handelsmand Niels Prytz.

Efter branden i 1728 blev de to smalle grunde lagt sammen til en og bebygget med et hus op ad portbygningen til det store gæstgiveri bagved. I 1795 blev porten og det nye hus ofre for den anden bybrand. Efterfølgerne blev de her beskrevne små beskedne bygninger, der kan ses på et ældre fotografi i Københavns Bymuseum. Begge huse har et højt sadeltag, portens lidt lavere end staldens. Økonomibygningen har givetvis været stald og vognremise til ejeren af ejendommen nr. 8. Jørgen Jensen, stadsfæstemanden i nr. 8, havde for næsten hundrede år siden et vin- og øludsalg i en butik til venstre, mens en butik på højre side husede slagter Rasmussens kødudsalg. Denne butik gik tilbage til året 1876, lidt yngre end kvarterets to anden slagterbutikker i nr. 25 og 26. Porten blev i over to hundrede år flittigt brugt af de vogne, der kørte ind i Tre Hjorters store gård bagved, der inden jernbanen kom til byen, for sjov omtaltes som Københavns Hovedbanegård. Det var ikke så meget diligencerne, der dominerede indkørslen, men de mange vognmænd, der havde ærinder på Gammel Torv (fjerkræ) og Nytorv (fersk kød). Omkring 1900 fik børnene fra Larsbjørnsstræde grisetæer af flæskesjoverne, der var på vej ud til flæsketorvet på Nytorv, men de æg, forskrækkede høner lagde i tremmekassen på vej ud til Gammeltorv, dem slog karlene op og blandede med snaps for at styrke sig, inden de drog ud til torvet.

I 1934 blev staldbygningens sadeltag bygget om til et mansardtag, der rummede mulighed for at indrette en tagetage, hvor der før kun havde været et loft til opbevaring af lagervarer. Der blev indrettet værksted, lager og kontor og i 1939 installeredes en moderne papirtørremaskine til cigarhandler Jørgen Jensen. Etagen var blevet forsynet med tre kakkelovne, men det kneb med tilladelsen til at der måtte være ophold af personale. I 1940”erne havde grosserer C. Steengaard et lager med auktionsvarer i huset og i 1950”erne var der kun en butik tilbage. Også en bolig fandtes i huset i en kort periode. Det var en skuespillerinde, der havde lejet den.

Fra 1937og to år frem lod Tre Hjorters ejer Olsen fra Slagelse bygge en kæmpe fire etages bagbygning med store jernindrammede vinduer mod gaden, efter at alle bindingsværksbygninger og den gamle portfløj var blevet jævnet med jorden. I stedet for den buede port blev der åbnet for en bred en etage høj ind- og udkørsel til det nye erhvervsbyggeri i gården. Lagerbygningens facade måtte efter myndighedernes krav flytte længere bort fra fortovet. Efter krigen tilhørte portbygningen firmaet Ole Haslunds Hus A/S, fordi det havde købt både Vestergade 12 og Larsbjørnsstræde 6, og dengang var der i det nye lagerhus en gadebutik med chokolade og sukkervarer. Ole Haslund var en kendt antikvitetshandler, der efter første verdenskrig havcaféde erhvervet og restaureret den kendte van Manders Gård i Østergade. Fra 1981 har butikken ud mod Larsbjørnsstræde været Det grønne Køkkens café. Efter 1986  har det været Floss & Tobak. Den nuværende ejer Peter “Floss” Gerholm overtog den i 1990 af Mr. Singh, der også havde andre forretninger i gaden, men døde af en hjertesygdom. Baren blev grundlagt af Alex Jørgensen og blev en central del af dansk musikhistorie. I 1980”erne samledes her folk fra punkscenen med Sort Sol, D.A.D. og Sandmen. Også kendte forfattere og journalister har været faste bargæster. Samme ejer Alex Jørgensen åbnede i 1983 også restaurant i lagerbygningen. Det var vegetarrestauranten “Det grønne Køkken”. Tilsvarende fik Foreningen Danske Naturrestauranter adressen Larsbjørnsstræde 10. De andre lokaler blev i begyndelsen bl.a. lejet ud til Divine Light Mission, derefter til en fotograf, firmaet Grafisk Kommunikation og en konsulent. Lædervareforretningen Jason på Strøget fik varemodtagelse i bygningen o. 1985. Nu er der i bygningens kælder lager for restaurant Flyvefisken og caféen Atlasbar i nr. 18 og på 1. og 2. sal tekstilfirmaet California Sports.

I den til nr. 8 hørende økonomibygning blev butikslokalet i 1969 på foranledning af manufakturhandler Bent Gransøe udvidet mod gården. Dermed fik den fordoblet dets areal og blev et attråværdigt butikslejemål. Efter 1970 var her nu et sweatermarked, grundlagt af en tidligere direktør hos herretøjforretningen Kaufmann på Strøget. Butikken flyttede siden til den mere attraktive adresse på hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet. Fra o. 1975 har vi tøjbutikken Flipmachine, stiftet af franskmanden Crazy Eddy sammen med en landsmand. De hentede brugt halvtredsertøj i Amsterdam og USA og udstyrede deres vinduer og facaden med tidens trendy amerikanske symboler. Flipmachinens afløser var Fifth Avenue, igen med US-inspireret tøj. En lokalplan skulle efter 1990 medføre staldbygningens nedrivning og opførelse af en ny flere etagers ejendom, men som det også var tilfældet med slagterbutikken nr. 26, blev byggeriet ikke til noget, fordi det ville blive alt for kostbart. Bygningen er i modsætning til nr. 8 ikke fredet. Fra 1971 har beboere og forretningsdrivende i 8 og 10 været organiseret i en ejerforening. Forretningen skiftede ejer og tilhørte i 1990”erne tekstilforhandleren Khaled El Saad. Han solgte sin lille ejendom med tøjbutikken Fifth Avenue i 2003 for 4.8 millioner kroner. El-Saad havde stor succes med sine tøjbutikker. Han ejede en overgang butikker her i Larsbjørnsstræde 8 og i 15 og i Vestergade 10. Køberen, der boede i Teglgårdstræde, fortsatte med at leje ud til en tøjbutik for unge, der hedder Copenhagen Streetwear, men han solgte den ret hurtigt igen. I 2006 og i 2007 foretog den nuværende ejer Lars Wismann Properties forskellige bygningsmæssige ændringer, således at et IT-kontor på 1. sal udgik til fordel for en udvidelse af tøjbutikken nedenunder. Copenhagen Streetwear findes også i Vesterbrogade og under navnet Stylez i Badstuestræde. Butikken i Larsbjørnsstrædes forpagter er Thomas Herodt, der tidligere har arbejdet med tøj til unge i Studiestræde.

(2012)