Sankt Peders Stræde 3

Sankt Peders Stræde 3

Dette virkelig smukke fredede hus, men evigt overmalet med graffiti, ligger på en grund, som i senmiddelalderen tilhørte Alle Helgens Alter i vor Frue Kirke og var beboet af en præst. De fleste huse i Sankt Peders Strædes østside var i middelalderen kirkegods. Også nu ejes bygningen af Folkekirkens Nødhjælp, og for at det ikke skal være løgn, så har huset mellem 1734 og 1899, altså i knap 165 år, huset en kirkeskole, nemlig Københavns næstældste skole, der engang hed St. Petri Kirchen-Knaben-Schule og som stadig eksisterer under et andet navn, nemlig Sankt Petri Skole lige om hjørnet i Larslejsstræde. St. Petri menighed byggede huset efter den store brand, fordi den manglende en ny skolebygning til sin drengeskole. Det blev udformet som en tvillingeejendom med to indgange. Den ene til skolen med skoleholderen og hjælpelæreren boende i stueetagen op tre klasselokaler ovenpå og den anden til kantoren in den anden halvdel af bygningen. Huset havde fem kakkelovne og i gården en vandpost. Det var en friskole for den tyske menigheds sønner, der fik undervisning i læsning, skrivning, regning og frem for alt i religion. 50 fattige børn fik også tøj og sko gratis. Disse drenge skulle til gengæld synge i kirken og assistere præsterne. 1792 gik her 131 elever, 1831: 209, 1965: 283, 1888: 400, først derefter faldt elevtallet. Helt nyt i København var det dengang, at børnene skulle undervises i bogholderi. En klasse bestod ofte af 100 elever, der så måtte undervises af ældre elever, mens læreren dirigerede det hele bag sit kateder. 1850 var skolen blevet for lille og kantoren blev bedt om at flytte længere hen på gaden. En ekstra etage blev bygget ovenpå og nu havde man så megen plads, at man kunne udleje stueetagen og kælderen til private. Lærerne kom for det meste fra seminariet i Tønder. Efter at menigheden solgte huset i 1900, blev det bygget sammen med Nørregade 13. Efter århundredeskiftet var farve- og lakfabrikken Beck & Jørgensen at finde på nr. 3. I stueetagen etablerede sig en knappe- og hægtefabrik og på første sal en rullegardinfabrik. I 1971 købet Folkekirkens Nødhjælp huset og flyttede ind tre år senere, men først i 1987 døde den sidste lejer, gamle frøken Hansen med de grønne sko, der stegte frikadeller til sin hund på radiatoren.

(2004)

Læs mere: Die St. Petri Schulen in Kopenhagen 1575-1975. Kopenhagen 1975