Studiestræde 26-30

Studiestræde 26-30

Matrikelnummer 85 har i lang tid rummet to huse. Indtil branden i 1728 fandtes her en syv fags bindingsværksejendom med tilhørende bag- og sidehuse, ejet af en væver ved navn Johann Röpper. Resten af 1700-tallet var husets ejer en slagter ved navn Svane. Efter 1795 genopbyggedes to huse med grundmure og bindingsværksskillevægge en gang til og i de følgende 150 år finder vi ejere og lejere, som for det meste har en håndværkerbaggrund (snedkere og malere), men der boede omkring 1810 også en løjtnant og en kaptajn fra det borgerlige artilleri i Studiestræde 26-28, begge sikkert også håndværksmestre, der havde fået den fine titel af kommunen. En revisor ved Den kgl. islandske Handel, en lotteri-“collecteur” og en translatør hører til de mere sjældne erhverv, der udøvedes af 1800-tallets lejere. Husene var oprindelig henholdsvis rød- og gråmalet.

  I det forrige århundrede har de tre huse haft både butikker og værksteder og i bag- og sidehusene lager og værksteder. Cykelforretningen Norden (26), hørkræmmer Nielsen (28) og en frugt- og en ostehandler (30) skal nævnes. Severin og Anders Jensens Møbeletablissement, der var specialiseret i klunketidsmøbler, blev grundlagt her i nr. 26 før 1900. Aktieselskabet Kjøbenhavns Telefonkiosker fandtes siden 1903 i huset nr. 30. Den senere i kvarteret meget kendte bogtrykker Lilja startede i nr. 28. Også firmaet Importøren fra Sankt Peder Stræde 28-30 ser ud til at være begyndt i baghuset til nr. 28. Nr. 30 havde indtil 1890 tre etager med indgang fra gården indeholdende to lejligheder og tre kontorer, fra 1903 også et gasopvarmet badeværelse(!), et sidehus bestående af én etage med en hestestald til to heste og en brændselskælder nedenunder og et karlekammer med en vaskekælder nedenunder, dertil kom et toetages baghus til lagerbrug. Alle bygninger blev gennem 1800-tallet og starten af 1900-tallet som overalt i kvarteret forsynet med ekstra etager for at skaffe plads til boliger og værksteder.

  I 1940 boede digteren Jens August Schade på 4. sal i nr. 28. Politikens kunstanmelder Pierre Lübecker levede til sin død i nr. 26. Danmarks første forening for børnenes rettigheder, BRIS, startede i nr. 30, der hvor i 1930erne også Dansk Vandrelaug og Spejdernes Magasin holdt til. Efter krigen blev ejendommene bygget om i flere omgange. Forhusets facadekældertrappe forsvandt. I 1961 blev døren til 28 tilmuret og de tre huse fik en fælles indgang og kun én butiksdør. I 1954 blev brandmuren mellem 28 og 30 gennembrudt og ti år senere også mellem 26 og 28. Faktisk er de tre forhuse nu ét hus. Selv matrikelnumrene, nemlig 85 og 86, lagdes sammen. Denne sammenlægning skyldes den driftige forretningsmand Ingvar Svensson, der fra 1949 installerede sig som antikvitetshandler først i 26 og 28, hvor der i forvejen fandtes henholdsvis en ur- og guldforretning og en brugtmøbelforretning, og i 1966 også i den gamle kaffebar i nr. 30. Svensson havde i sine velmagtsdage i 1960erne 12 snedkere i gården og 5 ekspedienter i butikken, da vognlæs af antikviteter fra England og Frankrig blev renoveret i baghusene.

  Det traditionsrige murerfirma Vilh. Zeltner fra Studiestræde 5-9, stiftet i 1845, ejede fra 1990 hele komplekset og byggede det helt om for over to millioner kroner, således at tre baghuse med lager og værksteder blev til kontor- og møderum. Fra Antique Trading House overtog Nordisk Korthandel, Toldbodgade, det store butikslejemål. Den sidste af de gamle beboere, havnearbejder Svend Madsen, der altid gik på arbejde to minutter efter at hans vækkeur havde ringet kl. 5, døde i 1990 omkring jul. Han må have været meget ensom til sidst. Under hans madras fandt man 120.000 kroner i kontanter. I nr. 30 lå i mange år tegnestuen “De 5” med bl.a. Peder Bundgaard.

(2000)